home menu
Huvudbild

Välkommen till Mix Medicare

Mix Medicare erbjuder en mix av personalkategorier inom hälsa och sjukvård såsom läkare, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och personliga assistenter. Våra anställda och aktiva konsulter vill gärna räcka er en hjälpande hand i vardagen!

Vi erbjuder hög kvalitet och tillgänglighet

Vi möter de krav som ställs på oss som bemanningsbolag både vad gäller exempelvis kvalitet och tillgänglighet ifråga om våra tjänster. Du som kund bestämmer vem, var, när och hur! Mix Medicare ställer höga krav vid rekrytering och utbildning av personal. Vi tillämpar alltid ett noggrant och kvalitetssäkrat rekryteringsförfarande som innefattar moment såsom kravformulering, urval, intervju och referensinhämtning. Vid behov används tester som utförs av psykologer anställda av Mix Medicare. I rekryteringsförfarandet ingår också att genomföra säkerhetskontroller hos Polisen (exempelvis utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister), Socialstyrelsen (exempelvis behörighet och legitimation) och Inpektionen för vård och omsorg - IVO (angående bakgrund för exempelvis  läkare,  psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster). Vi rekryterar endast bemanningspersonal som har minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvården samt tillämpar alltid provanställning.

Vårt kontor är bemannat 07:00 - 17:00 på vardagar och övriga tider är telefonen kopplad till jouren som är bemannad till 21:30 (inkl. helger och storhelger).

Du har möjlighet att se våra konsulterbjudanden genom att klicka på fliken Våra kompetenser.