Undersköterskor

Våra undersköterskor är, som alla våra medarbetare, noggrant utvalda. De är kompetenta och rutinerade i sina yrkesroller, flexibla och vana att arbeta självständigt.

Våra undersköterskor arbetar inom kommuner, landsting och privata vårdföretag. Deras arbete är tätt sammanbundet med sjuksköterskor och läkare på vårdenheten.

Kvalitet och säkerhet

Alla våra medarbetare följer våra rutiner och riktlinjer när det gäller kvalitet och säkerhet. Du läser mer på våra sidor rekryteringspolicy och kvalitetspolicy.

Goda relationer, både med medarbetare och samarbetspartner, är a och o för att kunna hålla en hög nivå. Se vilka aktuella kunder och samarbeten som vi har på sidan Våra kunder.

Anlita våra undersköterskor

Välkommen att skicka en förfrågan om att anlita våra undersköterskor.