Därför ska du anlita oss

Auktoriserade och certifierade

Mix Medicare är ett auktoriserat och ISO -certifierat bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen, som ingår i Svenskt Näringsliv. Vi följer Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser och etiska regler. Våra processer är ISO 9001:2015 kvalitetscertifierade. Vi har dessutom kreditbetyg AAA, det högsta ett aktiebolag kan få enligt Bisnodes kreditvärderingsmodell.

Noggrant utvald personal

Vi är ytterst noggranna när vi anställer och rekryterar kompetenta och pålitliga medarbetare. Vi ställer även höga krav på den personliga lämpligheten såsom personlighet, anpassningsförmåga , drivkraft och motivation, självkänsla och självuppfattning samt prestation och skicklighet. Vikt läggs också på förmågan att kommunicera på svenska. Vi ser till att våra medarbetare har relevanta datakunskaper och behärskar de vanligaste journalsystemen.

Våra medarbetare har ett gott försäkringsskydd, där bland annat ingår ansvarsförsäkring och arbetsmarknadsförsäkringar såsom gruppolyckfallsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Genom ansvarsförsäkring är våra kunder skyddade vid sakskada, förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott.
Läs mer i vår rekryteringspolicy.

Jour och snabba besked

Vi finns tillgängliga per telefon alla dagar på året! Vår jourtelefon är bemannad även under kvällar och helger för att du lättare ska få hjälp. Hitta våra kontaktuppgifter och tider på sidan Kontakta oss.

Vid akuta beställningar ger vi vanligtvis besked inom 30 minuter, i övriga ärenden inom två timmar.

Konkurrenskraftiga arvoden och priser

Vi erbjuder våra medarbetare konkurrenskraftiga arvoden. Samtidigt som våra samarbetspartner kan anlita oss till några av marknadens bästa priser.

Nöjd kund-garanti

Vår nöjd kund-garanti innebär att kunden inte behöver betala om den inte är nöjd med våra medarbetares prestation.

Ansvarsfulla och flexibla

Personlig och familjär kontakt är grunden för vår verksamhet och långsiktiga framgång. Därför är vi måna om alla våra relationer, både med samarbetspartner och medarbetare. Vi strävar alltid efter att vara så ansvarsfulla och flexibla som möjligt vid varje tillfälle.

Följer upp

Våra medarbetares och samarbetspartners respons är viktig för oss och en nödvändighet för att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet. Därför är vi noga med att alltid följa upp våra uppdrag både under uppdragens gång och efter avslut.