En mix av personalkategorier

Vi på Mix Medicare erbjuder en mix av personalkategorier inom hälso- och sjukvård.

Vi hjälper dig att fylla upp med engagerad, kompetent och pålitlig vårdpersonal när din enhet som mest behöver den. Redan idag samarbetar vi med landsting, kommuner och privata vårdgivare, främst i Stockholms och Uppsala län, men även i andra delar av Sverige.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig våra noggrant utvalda medarbetare. Tillsammans kan vi hjälpa dig att bemanna efter dina behov, både för kortare och längre uppdrag.

Vi på Mix Medicare har det fulla arbetsgivaransvaret under hela uppdraget, men du som samarbetspartner bestämmer vad som ingår i uppdraget kring arbetsuppgifter och omfattning. Du har givetvis full frihet och möjlighet att välja vem av våra tillgängliga medarbetare som du vill anlita.

Så går det till

Det är enkelt att anlita oss på Mix Medicare. Så här går det till:

  1. Ställ din förfrågan till oss, via e-post eller telefon
  2. Våra bemanningsansvariga söker fram tillgängliga medarbetare som matchar dina önskemål
  3. Vi återkopplar till dig inom 30 minuter i akuta fall, annars inom två timmar
  4. Överenskommet uppdrag bekräftas skriftligt, preliminärt och slutligt, med både uppdragsgivare och medarbetare
  5. Anlitad medarbetare inställer sig hos dig vid överenskommen tidpunkt för jobbstart och introduktion
  6. Efter introduktionen gör vi en gemensam avstämning tillsammans med dig